Archive for Economy

Vikinzi na srpski način

t-telenor

Želite da saznate kako se Telenor u Srbiji ophodi prema svojim dugogodišnjim klijentima? Došli ste na pravo mesto. Ja sam nekih osam godina bio relativno zadovoljan korisnik Telenorovih usluga. Međutim, neke stvari, koje će biti opisane u daljem tekstu su krenule da se gomilaju. U jednom trenutku je kap prelila čašu. A onda je neko prosuo pun lavor preko te iste čaše. Rezultat toga je ovaj tekst koji je pred vama u kom ću da pokušam da predstavim neke od veoma kaubojskih poslovnih praksi Telenora kod nas. Biće raznih stvari, od nepoštovanja ugovora, preko marketinških obmana do sitnica koje kljuckaju tu i tamo. Trudio sam se da sve lepo dokumentujem i obrazložim da ne bi ispalo kao standardno kukanje nezadovoljnog korisnika koji ne čita sitna slova.

Read more

Piracy, losses for economy or redistribution of wealth?

pp

I haven’t made a blog post in a long while, because of lack of inspiration or whatever. However, I have one idea which I would like to share with the world, so it’s about time to write something.

During the entire SOPA/PIPA chaos, raids on Megaupload and everything else happening in the world recently I noticed something no one one pro-pirate side mentions. Champions of copyright monopolies and fascist laws like SOPA always remember to mention how some website, pirating of some movie or song make certain damage to the economy. It is very interesting that very few people take a notice to those accusations, partially probably because no one sane takes data like that seriously. What I will try to do in this article is to challenge claim that piracy makes damages to economy in grand scheme of things. What if piracy is simply redistribution of wealth in society? Or, what if because of it’s nature of unlimited resource piracy actually create surpluses? And why certain individuals and organizations don’t like that?

Read more

Piraterija, gubtak za privredu ili redistribucija bogatstva?

pp

Dugo nisam pisao ništa na blogu, nedostak inspiracije ili činjenica da me mrzi da pišem i tako to. Međutim, dobio sam jednu ideju koju bi želeo da podelim sa svetom, tako da je red da napišem nešto.

Kroz ceo ovaj haos oko SOPA-e, PIPA-e, zatvaranja Megauploada i svega ostalog što se dešava u svetu, nešto mi je upalo u oči što niko na pro-piratskoj strani ne pominje. Pobornici copyright monopola i ovih fašističkih zakona i poteza uvek pomenu kako taj i taj sajt ili piraterija tog i tog filma nanose toliku i toliku štetu privredi. E sad, zanimljivo je da se mnogo ljudi ne osvrće na te optužbe, verovatno dobrim delom zbog toga što te podatke niko ne shvata ozbiljno jer su obična nagađanja i prilično slobodne procene. Ono što ću ja pokušati ovde da uradim je dovođenje u pitanje uopšte te tvrdnje da piraterija šteti privredi. Šta ako je piraterija samo redistribucija bogatstva u društvu? Ili, šta ako zbog svoje prirode neograničenog resursa zapravo stvara viškove? I zbog čega se to nekima ne sviđa?

Read more

Capitalism, patents and monopolies

Adam Smith is considered as father of modern economy, and by that father of capitalism in general. His most important work, “The Wealth of Nations“, is a cornerstone of modern economy. Many economic theories after emerged after Adam Smith, models were improved, new facts unknown in his time added, but basic pillars of capitalism are still ones made by Adam Smith.

Read more

Kapitalizam, patenti i monopoli

Adam Smit se smatra ocem moderne ekonomije i samim tim i kapitalizma kao sistema privređivanja i ekonomije uopšte. Njegovo glavno delo, The Wealth of Nations”,predstavlja kamen temeljac moderne ekonomije. Mnoge ekonomske teorije su nastale posle Adama Smita, mnoge ideje su unapređene, modeli usavršeni, nove činjenice nepoznate u ono vreme dodate, ali osnovni postulati kapitalizma su još uvek oni isti koje je izneo Adam Smit.

Read more